STRONA GŁÓWNA | standardy haccp | system haccp | wdrażanie haccp | haccp w gastronomii | I co to jest haccp
HACCP w Unii Europejskiej

HACCP w Polsce

12 kroków wdrażania systemu HACCP

Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny

Wiadomości niezbędne do wdrażania systemu HACCP

Lokalizacja i otoczenie zakładu

księga haccp

System stworzony dla bezpieczeństwa żywności

Dobra Praktyka Higieniczna

wdrażanie haccp

System zapewnienia jakości

Zapewnienie Dobrej Praktyki Higienicznej

definicje haccp, system haccp

plan haccp, sklep haccp

dokumenty dla sanepidu

HACCP jest skrótem powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym. Skrót ten odnosi się do analizy zagrożeń i punktów kontroli, stosowanych podczas produkcji artykułów spożywczych. W jakich celach zostały opracowane procedury HACCP, stosowane w różnych gałęziach gastronomii? System ten został zaprojektowany po to, aby zapewnić konsumentom pewność, że żywność jest za każdym razem bezpiecznie produkowana, niezależnie od kraju i fabryki. Instrukcje HACCP są spójne i jednolite dla wybranych gałęzi, dlatego wygodnie mogą być wdrażane w życie niezależnie od fabryki. W wielu krajach przestrzeganie przepisów HACCP stało się wymogiem prawnym dla przedsiębiorstw spożywczych. Wielu operatorów sektora spożywczego często szuka pomocy we wdrażaniu tej strategii w swojej firmie i dla swoich produktów. Instrukcje HACCP zostały opracowane zarówno przez specjalistyczne firmy komercyjne, a niektórych przypadkach przez rząd. Cały proces HACCP składa się z analizy zagrożeń, określenia najważniejszych punktów kontroli, ustanowienia limitów, wprowadzenia systemu monitorowania, a także określenia działań naprawczych, koniecznych do poprawy sytuacji w danej firmie. Kontrole HACCP są zwykle oparte na systemach komputerowych, które czuwają nad każdym etapem produkcji żywności. W Anglii i Walii mali przedsiębiorcy mają do swoje dyspozycji uproszczoną wersję systemu a dokładniej księga HACCP, nazywającą się SFBB. W tej metodzie kontroli dopuszczalne jest korzystanie z fotografii i innych ilustracji, aby wyeliminować konieczność ponoszenia dużych wydatków na pełen system HACCP.